जाति से सम्बन्धित शासनादेश

 • अधिनियम एवं नियमावली


 • पिछड़ी जाति से सम्बन्धित शासनादेश

  क्र0 सं0 पत्र संख्या / दिनांक विवरण डाउनलोड
  1 85/64-01-2017-52/2016
  16 फरवरी, 2017
  PDF | साइज : 163 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  2 792/64-1-2016
  26 दिसम्बर, 2016
  PDF | साइज : 371 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  3 4/1/2001-टी.सी./का-2/2002
  19 सितम्बर, 2002
  PDF | साइज : 1.68 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  4 1124/64-1-2000-41-97
  07 जुलाई, 2000
  PDF | साइज : 188 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  5 334/64-1-2000-46-95
  10 मार्च, 2000
  PDF | साइज : 285 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  6 1253/64-1-99-135-95
  08 जुलाई, 1999
  PDF | साइज : 238 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  7 1223/64-1-99-33/97
  29 जून, 1999
  PDF | साइज : 175 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  8 882/64-1-99-33-97
  28 मई, 1999
  PDF | साइज : 338 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  9 1521 ए/64-1-98-51-98
  24 सितम्बर, 1998
  PDF | साइज : 316 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  10 1305/64-1-98-70/96
  26 अगस्त, 1998
  PDF | साइज : 356 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  11 961/64-1-98-70-96
  15 जुलाई, 1998
  PDF | साइज : 210 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  12 1259/64-1-97-70-96
  15 सितम्बर, 1997
  PDF | साइज : 253 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  13 731/64-1-97
  06 अगस्त, 1997
  PDF | साइज : 154 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  14 11 एम‌.एम‌./64-1-96-100-95
  01 मई, 1997
  PDF | साइज : 211 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें
  15 बी-456/का-2-1995
  06 सितम्बर, 1995
  PDF | साइज : 358 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 10/07/2019 देखें